تفکر...

ساخت وبلاگ
چکیده : دزدی بالا رفتن از دیوار خانه ها نیست اگر دروغ بگوییم صداقت را دزدیده ایم اگر بدی کنیم خوبی رادزدیده... با عنوان : تفکر... بخوانید :

دزدی بالا رفتن از دیوار خانه ها نیست


اگر دروغ بگوییم صداقت را دزدیده ایم

اگر بدی کنیم خوبی رادزدیده ایم

اگر تهمت بزنیم آبرو را دزدیده ایم

اگر خیانت کنیم عشق را دزدیده ایم

و در نهایت انسانیت را دزدیده ایم

احترام به انسانیت احترام به خودمان است

💚💚💚❤💚💚💚

بهتر این است فکر کنیم در این دنیا خدا هست

ودر آخر خدا نیست

نه این که حال در اعمال خود

خدا را در نظر نگیریم

و در آخر ببینیم خدا هست🙇

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 8:16